Υπηρεσία

Φορολογικό Δίκαιο

Το φορολογικό δίκαιο όπως και η φορολόγηση στην Ελλάδα αποτελούν ζητήματα πρωταρχικής σημασίας. Η πολύπλοκη νομοθεσία είναι υπό διαρκή τροποποίηση έτσι ώστε ακόμη και οι αρμόδιες αρχές να είναι σε αμφιβολία για το τι ισχύει ειδικά το τελευταίο διάστημα που έχουν προκύψει αρκετές και σημαντικές αλλαγές στα πλαίσια του φορολογικού καθεστώτος της χώρας, με πιο δομική από τις αλλαγές αυτές, την αντικατάσταση του βασικού φορολογικού νομοθετήματος. Στη θέση του Ν.2238/1994, ο οποίος είχε εφαρμογή για 20 συναπτά έτη, εγκαθιδρύθηκε ένα νέο νομοθέτημα, ο Ν.4172/2013 και για πρώτη φορά ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας (Ν.4174/2013).

Η συμβουλευτική ως εκ τούτου από έμπειρους ανθρώπους, οι οποίοι είναι σε άμεση επαφή με την ακολουθούμενη πρακτική και το πνεύμα που επικρατεί, είναι ένα προνόμιο για κάθε επιχείρηση.
Η συντηρητική προσέγγιση περιορίζει τα προβλήματα σε ένα λογικό επίπεδο αλλά δεν εξαλείφει τον κίνδυνο της σύγκρουσης με τις φορολογικές αρχές που καταλήγουν σε δικαστικές διαμάχες.
Το γραφείο με τη βοήθεια εξειδικευμένων δικηγόρων και φοροτεχνικών χειρίζεται διαφορές πελατών μας αλλά και οποιουδήποτε τρίτου είτε ενώπιον του Πρωτοδικείου ή δευτεροβάθμιου Διοικητικού Δικαστηρίου ή στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο.
Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

  • Προσφυγές κατά καταλογιστικών πράξεων φόρων – δασμών και λοιπών προστίμων.
  • Ανακοπές κατά ταμειακών βεβαιώσεων ΔΟΥ-ΙΚΑ-ΔΗΜΩΝ.
  • Ενδικοφανείς προσφυγές.
  • Διαφορές με ασφαλιστικά Ταμεία για συντάξεις και νοσήλια έξοδα.
  • Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής από δημόσιες εκτάσεις.
  • Αιτήσεις ακυρώσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών εφετείων όλης της χώρας.
  • Προετοιμασία για υπαγωγή στο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεων (Ν.4469/2017).

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 – Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr