Υπηρεσία

Ρύθμιση Χρεών – Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πελατών μας έχοντας γνώση κάθε τελευταίας νομοθετικής αλλαγής και νομολογιακής εξέλιξης.
Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών- Νόμος Κατσέλη- Ρυθμίσεις Δημοσίου- Προτάσεις Συμβιβασμού- Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
Ο ν. 3869/2010, γνωστός και ως «νόμος Κατσέλη», παρά τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί, παρέχει τα εργαλεία στα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα, τους ιδιώτες, το Δημόσιο (ΔΟΥ), τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) και τους δήμους, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και άριστη κατάρτιση στην εφαρμογή του νόμου αυτού και είναι σε θέση να αναλάβει την ταχεία και αποτελεσματική εκπροσώπηση και καθοδήγηση των εντολέων του, από το πρώτο στάδιο της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού μέχρι αυτό της διαδικασίας δικαστικού συμβιβασμού και, τέλος, την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία για την Δικαστική διευθέτηση των οφειλών.

Είτε ξεκινάτε μια νέα επιχείρηση είτε προσπαθείτε να επεκτείνετε μια υπάρχουσα επιχείρηση, υπάρχουν πολλά νομικά και επιχειρηματικά θέματα που πρέπει να εξετάσετε. Από την επιλογή της κατάλληλης επιχειρησιακής διάρθρωσης και την οργάνωση της χρηματοδότησης, από τη διεξαγωγή στρατηγικών συναλλαγών και την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων, η πλοήγηση σε αυτές τις περιπλοκές απαιτεί τη συμβουλή μιας έμπειρης νομικής ομάδας.
Η ρύθμιση των χρεών αποτελεί κύριο μέλημα κάθε ιδιώτη και επιχείρησης, προκειμένου να βρει την δυνατότητα να κυριαρχήσει (ή να ανακάμψει) στον χώρο στον οποίο επιλέγει.
Με τα κατάλληλα στοιχεία σας βοηθούμε να ρυθμίσετε τα χρέη σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις ανάγκες σας.
Έχουμε την δυνατότητα να σας συμβουλεύσουμε, να επιμεληθούμε της διαδικασίας, να συντάξουμε τα θεμελιώδη έγγραφα και να παρακολουθήσουμε την ρύθμιση για εσάς.

Μπορούμε να σας συνδράμουμε με επιτυχία :

  • Να ρυθμίσετε το δάνειό σας βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
  • Να ρυθμίσετε τις οφειλές σας βάσει του Νόμου 3869/2010 περί Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών
  • Να ρυθμίσετε τις οφειλές σας βάσει τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό για την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών οφειλών
  • Να ρυθμίσετε τα χρέη σας προς φορείς του Δημοσίου (ΕΦΚΑ, πρώην ΤΕΒΕ, Δ.Ο.Υ κτλ).

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 – Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr