Υπηρεσία

Μεταφράσεις

Σύμφωνα με τα άρθρα 52-53 του ν. 3026/1954 και τον Κώδικα Δικηγόρων του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156 / 2.7.02) έχουμε την κατάλληλη πιστοποίηση για να μεταφράσουμε από την Αγγλική,Βουλγάρικη, και την Γερμανική (με συνεργασία) προς την Ελληνική (και αντίστροφα).
Μπορούμε να σας αποστείλουμε οικονομική προσφορά για την μετάφραση που χρειάζεστε.
Επισυνάψτε ένα αντίγραφο του εγγράφου σας, μαζί με άλλες λεπτομέρειες που τυχόν χρειάζεται να γνωρίζουμε ( Γλώσσα, Αριθμό Επικυρωμένων Αντιγράφων, Επιθυμητή Ημερομηνία Παράδοσης).

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 – Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr