Υπηρεσία

Κτηματολόγιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κτηματογράφησης, ενώ έχει ιδιαίτερη ενασχόληση με την δικαστική επίλυση κτηματολογικών διαφορών και την διόρθωση των σφαλμάτων της κτηματογράφησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκδίκαση αγωγών διόρθωσης των κτηματολογικών βιβλίων ως προς το εμβαδόν, την θέση και τα όρια γεωτεμαχίου, την αναγνώριση της κυριότητας και την διόρθωση των ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη», την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, την άσκηση αντιρρήσεων σε βάρος αποφάσεων των Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων κ.α.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 – Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr