Υπηρεσία

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται ιδιαίτερα με τον τομέα εκείνο του Αστικού Δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις των ιδιωτών με στοιχεία αλλοδαπότητας. Με στοιχεία, δηλαδή, που ξεφεύγουν από το όρια ενός κράτους και συνδέονται με περισσότερες χώρες.

Έτσι, έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην δικαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε ιδιώτες με διαφορετική ιθαγένεια και εκπροσωπούμε Έλληνες πολίτες αλλά και πολίτες από χώρες του εξωτερικού (Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ελβετία, Αφρική κ.α.) οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικογενειακά, περιουσιακά, προσωπικά ή/και άλλα νομικά προβλήματα στις σχέσεις τους με πολίτες άλλων κρατών.
Ενδεικτικά αναφέρονται υποθέσεις διαζυγίων μεταξύ συζύγων με διαφορετική ιθαγένεια (π.χ. Έλληνας σύζυγος – Αγγλίδα σύζυγος), υποθέσεις αποδοχής κληρονομίας με ακίνητα σε διάφορες χώρες, υποθέσεις δημοσίευσης στην Ελλάδα Διαθήκης που έχει συνταχθεί στο εξωτερικό κ.α.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 – Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr