Υπηρεσία

Ζητήματα Εμπραγμάτου Δικαίου

Είμαστε σε θέση να εκπροσωπούμε τους εντολείς μας υπεύθυνα σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους. Ενδεικτικά αναφέρονται υποθέσεις προσβολής, αναγνώρισης και διεκδίκησης κυριότητας, υποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων, προστασίας της νομής, εγγραφή & εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, διανομή κοινής περιουσίας κ.α. Επίσης, παρέχουμε νομική υποστήριξη σε περιπτώσεις σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, συνένωσης ή κατάτμησης ακινήτων, και σύνταξης πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων. Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία αγοραπωλησιών ακινήτων, παράσταση σε συμβόλαια, εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης και βαρών, υποθέσεις ενώπιον Κτηματολογίου κ.ο.κ.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα Τηλ. & Fax : 2432023394 – Κιν. Τηλ : 6946747504 email:irkanatas@yahoo.gr