Υπηρεσία

Ενοχικό Δίκαιο – Συμβάσεις / Αποζημιώσεις

Ασχολούμαστε με την δικαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις του ενοχικού Δικαίου, όπως ενδεικτικά μισθώσεις (κατοικιών & επαγγελματικές), συμβάσεις έργου, συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεως, δωρεές κ.λ.π., καθώς επίσης παρέχουμε συμβουλευτική νομική βοήθεια στη σύναψη των συμβάσεων. Επίσης, χειριζόμαστε υποθέσεις χρηματικής αποζημίωσης από αδικοπραξία και αποκατάσταση ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, υποθέσεις τροχαίων αυτοκινητικών ατυχημάτων καθώς και ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού. Η προσφυγή ενώπιον της Δικαιοσύνης δεν είναι το κατάλληλο μέτρο για κάθε περίπτωση, αλλά εφόσον η κατάστασή σας απαιτεί μια επιθετική στρατηγική επίλυσης διαφορών, θα είμαστε παρόντες και στο πλευρό σας. Επιλύουμε άμεσα προβλήματα σας και επίσης μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε σε Υπηρεσίες που χρειάζεται (Ληξιαρχείο, Δήμος, Κτηματολόγιο κτλ).

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 – Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr