Υπηρεσία

Εμπορικό Δίκαιο – Εταιρικό Δίκαιο

Οι επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας
Πρέπει λοιπόν να τις στηρίξουμε.
Το δίκαιο των επιχειρήσεων και το εμπορικό δίκαιο είναι δύο τομείς της νομικής πρακτικής που έχουν πολλές αλληλεπικαλυπτόμενες πτυχές. Επικεντρωνόμαστε, μεταξύ άλλων, στη σύσταση μιας εταιρείας, στην διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της, στις εμπορικές μισθώσεις, στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συντάσσοντας τα θεμελιώδη έγγραφα, ασχολούμενοι με την γραφειοκρατική διαδικασία και παρέχοντας τεχνογνωσία για τον καλύτερο τρόπο εκτέλεσης συμφωνιών.
Συνεχώς συμβουλεύουμε και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για την ανάπτυξη και εφαρμογή επιχειρηματικών στρατηγικών και εγγράφων. Είτε οι πελάτες μας σχηματίζουν απλώς τις επιχειρησιακές οντότητές τους είτε συμμετέχουν σε πολύπλοκες εταιρικές συναλλαγές, έχουμε την τεχνογνωσία να τους καθοδηγούμε και να τους συμβουλεύουμε με αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο.
Γνωρίζουμε επίσης έντονα ότι κάθε πελάτης είναι διαφορετικός και απαιτεί ατομική προσοχή, καθώς πιστεύουμε ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών δεν είναι βιομηχανία, ούτε μπορεί να είναι βιομηχανοποιημένη.
Γνωρίζουμε καλά ότι οι οργανωτικές δομές και αποφάσεις μιας επιχείρησης έχουν επίδραση στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων εργασίας, ερμηνεύουν τους κανόνες Εμπορικού Δικαίου με γνώμονα τόσο την οικονομική, όσο και την κοινωνική τους αποτελεσματικότητα ώστε να προκύπτουν οι πλέον ρεαλιστικές λύσεις για τους επιχειρηματίες και το προσωπικό τους.

Ειδικότερα αναφέρονται:

  •  Νομικές συμβουλές προς αλλοδαπές επιχειρήσεις για τις προσφερόμενες εναλλακτικές μορφές ίδρυσης εταιρειών στην Ελλάδα.
  • Σχεδιασμός συμβάσεων franchising και διαρκής νομική υποστήριξη ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.
  • Διεκπεραίωση διαδικασιών για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
  • Νομικός συντονισμός πολιτικών και ποινικών υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας (προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών).
  • Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων με εξώδικες ενέργειες, πτωχευτική διαδικασία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων για λογαριασμό ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 – Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr