Υπηρεσία

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις της Εκκλησίας. Αντικείμενο εξετάσεως του Εκκλησιαστικού Δικαίου συνιστά παραδοσιακώς το πλέγμα εκείνο συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων που αναφέρονται στη θρησκευτική ελευθερία και τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας. Τυχόν μεταβολή των υφιστάμενων σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας στην κατεύθυνση του χωρισμού θα μετέβαλλε και το αντικείμενο του Εκκλησιαστικού Δικαίου, το οποίο θα έτεινε προς ένα Δίκαιο των σχέσεων Κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων γενικώς.

Η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελείται από δύο τμήματα, την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος και τις Μητροπόλεις του Οικουμενικού Θρόνου στις περιοχές των λεγόμενων «Νέων Χωρών», που εξακολουθούν να υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχουν δοθεί όμως επιτροπικώς για διοίκηση στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Εκτός Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκονται η ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, η αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Όρους και η Δωδεκάνησος, η οποία και μετά την ενσωμάτωση της στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάγεται εκκλησιαστικώς στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Συνεπώς, εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας ισχύουν παραλλήλως τέσσερα συστήματα κανόνων Εκκλησιαστικού Δικαίου της αυτής, δηλαδή ορθόδοξης, δογματικής κατευθύνσεως, το Δίκαιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Δίκαιο της Εκκλησίας της Κρήτης, το Δίκαιο του Αγίου Όρους και το Δίκαιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει πείρα και εξειδίκευση σε θέματα που άπτονται του Εκκλησιαστικού Δικαίου και μπορούμε να παρέχουμε νομική υποστήριξη σε θέματα θρησκευτικού ποινικού δικαίου, εκκλησιαστικής δικονομίας & εκκλησιαστικών ποινών, θέματα κληρονομικής διαδοχής μοναχών, θέματα καταστατικής οργάνωσης και λειτουργίας ιερών μονών και ησυχαστηρίων, καθώς και σε θέματα εκκλησιαστικής-μοναστηριακής περιουσίας. Επίσης το γραφείο μας αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη θρησκευμάτων, τις διαδικασίες χορήγησης άδειας λειτουργίας ναών & ευκτήριων οίκων, καθώς και υποθέσεις παραβίασης της θρησκευτικής ελευθερίας.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr