Υπηρεσία

Δημόσιο Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, δικαστικές και εξώδικες, σε υποθέσεις που συνδέονται με το ευρύ φάσμα της Διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά, αναλαμβάνουμε τον χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με το Δημόσιο και τα Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους ΟΤΑ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ενδεικτικά την άσκηση προσφυγών κατά πράξεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και κατά επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων, την άσκηση ανακοπής στο πλαίσιο διοικητικής εκτέλεσης, την υποβολή αίτησης ακύρωσης δυσμενούς διοικητικής πράξης, την διαγραφή ή την ρύθμιση διοικητικών προστίμων, την χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου κ.α.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr