Υπηρεσία

Δίκαιο Αλλοδαπών – Μετανάστευσης & Κοινωνικής Ένταξης

Ο σχετικά νέος ν. 4251/2014 κωδικοποιεί σε ένα κείμενο τις ρυθμίσεις για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία εισόδου, διαμονής, εργασίας και εν γένει κοινωνικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χώρων στην Ελληνική Επικράτεια. Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπροσώπηση αλλοδαπών εντολέων στις υποθέσεις που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού, όπως νομιμοποιήσεις και ανανεώσεις αδειών παραμονής, άσκηση διοικητικών προσφυγών σε βάρος απόφασης απέλασης, κ.λ.π. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οικονομικά ανεξάρτητους πολίτες τρίτων χωρών που χρειάζονται την λήψη άδειας εισόδου και παραμονής στην Ελληνική επικράτεια, για τους ιδίους και τις οικογένειές τους.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 – Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr