Υπηρεσία

Αγοραπωλησίες ακινήτων – Real Estate

Το γραφείο έχει μακρά εμπειρία στην εκπροσώπηση των εντολέων εκείνων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέο ακίνητο ή να μεταβιβάσουν το ακίνητο που ήδη έχουν.
Συγκεκριμένα, κατά την εκπροσώπηση του υποψήφιου αγοραστή διενεργούμε τον έλεγχο περί της νομιμότητας του προς αγορά ακινήτου και έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας. Μεριμνούμε για την άμεση σύνταξη και υπογραφή του οριστικού συμβολαίου ή, όπου απαιτείται, του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, για την υποβολή δηλώσεων μεταβίβασης στην αρμόδια ΔΟΥ και την πληρωμή του φόρου αγοράς, την καταβολή του τιμήματος και την παραλαβή του ακινήτου. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της αγοράς φροντίζουμε για την σύνδεσή του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΥΑ), καθώς και για την σύναψη των συμβολαίων του νέου ιδιοκτήτη – εντολέα μας με τις υπηρεσίες ηλεκτρισμού, υδροδότησης και τηλεπικοινωνίας.

Αντίστοιχα, τον πωλητή – εντολέα μας εκπροσωπούμε πριν την υπογραφή του συμβολαίου σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, Δημοτικές Υπηρεσίες, Δασαρχείο κ.α.) για την λήψη των απαιτούμενων παραστατικών και αναλαμβάνουμε την διευθέτηση πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων ή νομικών κωλυμάτων που αφορούν το μεταβιβαζόμενο ακίνητό του. Επίσης, εκπροσωπούμε τον εντολέα μας κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου ή του τυχόν προσυμφώνου, και φροντίζουμε για την λήψη του τιμήματος και την παράδοση του ακινήτου.

Επιπλέον, εκπροσωπούμε τους εντολείς μαρ, και ειδικότερα τους αλλοδαπούς, στην ΔΟΥ και σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα για κάθε ζήτημά τους σχετιζόμενο με την αγοραπωλησία ακινήτου, όπως, ενδεικτικά, την απόδοση Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κ.α.
Σε όλες τις υποθέσεις παρέχουμε συμβουλευτική βοήθεια κατά τις διαπραγματεύσεις με αγοραστές ή/και πωλητές και συνεργαζόμαστε άριστα με ένα ευρύ δίκτυο συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, λογιστών και μεσιτών, με σκοπό την άμεση υπογραφή του τελικού συμβολαίου.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Π. ΚΑΝΑΤΑΣ
Γ. Κονδύλη 22 , Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax : 2432023394 – Κιν. Τηλ : 6946747504
email:irkanatas@yahoo.gr