Υπηρεσίες

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Οι Υπηρεσίες μας

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις της Εκκλησίας. Αντικείμενο εξετάσεως του Εκκλησιαστικού Δικαίου συνιστά

Ενοχικό Δίκαιο

Ασχολούμαστε με την δικαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις του ενοχικού Δικαίου, όπως ενδεικτικά

Ζητήματα Εμπραγμάτου Δικαίου

Είμαστε σε θέση να εκπροσωπούμε τους εντολείς μας υπεύθυνα σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους. Ενδεικτικά αναφέρονται

Δημόσιο Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, δικαστικές και εξώδικες, σε υποθέσεις που συνδέονται με το ευρύ φάσμα της Διοίκησης. Στα

Δίκαιο Αλλοδαπών

Ο σχετικά νέος ν. 4251/2014 κωδικοποιεί σε ένα κείμενο τις ρυθμίσεις για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία εισόδου, διαμονής, εργασίας και

Εργατικό Δίκαιο

Τα γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής αλλά και δικαστικά στην επίλυση των διαφορών που προέρχονται από την σχέση εργασίας.

Εμπορικό Δίκαιο

Οι επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας Πρέπει λοιπόν να τις στηρίξουμε. Το δίκαιο των επιχειρήσεων και το εμπορικό δίκαιο είναι

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται ιδιαίτερα με τον τομέα εκείνο του Αστικού Δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις των ιδιωτών με στοιχεία αλλοδαπότητας.

Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των κληρονομικών δικαιωμάτων τόσο σε επίπεδο δικαστικής αναγνώρισης – διεκδίκησης

Κτηματολόγιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κτηματογράφησης, ενώ έχει ιδιαίτερη ενασχόληση με την δικαστική

Οικογενειακό Δίκαιο

Το γραφείο έχει σημαντική πείρα σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου και στον χειρισμό υποθέσεων διαζυγίων (συναινετικά & κατ’ αντιδικία), επιμέλειας τέκνων και

Ποινικό Δίκαιο

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το γραφείο ασχολείται με τον τομέα του Ποινικού Δικαίου. Παρέχουμε εκπροσώπηση και συμβουλές από το πρώτο στάδιο

Ρύθμιση Χρεών

Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πελατών μας έχοντας γνώση κάθε τελευταίας νομοθετικής αλλαγής και νομολογιακής εξέλιξης. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών- Νόμος Κατσέλη- Ρυθμίσεις

Τραπεζικό Δίκαιο

Το τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, σε αυτόνομο κλάδο με

Τροχαία Ατυχήματα

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στις αποζημιώσεις αλλά και στις ποινικές δίκες που έχουν αιτία τα τροχαία ατυχήματα. Σχετικά αξίζει να αναφερθούν