Υπηρεσίες

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Οι Υπηρεσίες μας

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις

Ενοχικό Δίκαιο

Ασχολούμαστε με την δικαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών που προκύπτουν

Ζητήματα Εμπραγμάτου Δικαίου

Είμαστε σε θέση να εκπροσωπούμε τους εντολείς μας υπεύθυνα σε όλες

Δημόσιο Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, δικαστικές και εξώδικες, σε

Δίκαιο Αλλοδαπών

Ο σχετικά νέος ν. 4251/2014 κωδικοποιεί σε ένα κείμενο τις ρυθμίσεις

Εργατικό Δίκαιο

Τα γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής αλλά και δικαστικά

Εμπορικό Δίκαιο

Οι επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας Πρέπει λοιπόν να τις

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται ιδιαίτερα με τον τομέα εκείνο του Αστικού

Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα

Κτηματολόγιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια

Οικογενειακό Δίκαιο

Το γραφείο έχει σημαντική πείρα σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου και στον

Ποινικό Δίκαιο

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το γραφείο ασχολείται με τον τομέα του

Ρύθμιση Χρεών

Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πελατών μας έχοντας γνώση κάθε τελευταίας νομοθετικής

Τραπεζικό Δίκαιο

Το τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών,

Τροχαία Ατυχήματα

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στις αποζημιώσεις αλλά και στις ποινικές δίκες

Φορολογικό Δίκαιο

Το φορολογικό δίκαιο όπως και η φορολόγηση στην Ελλάδα αποτελούν ζητήματα

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Το γραφείο έχει μακρά εμπειρία στην εκπροσώπηση των εντολέων εκείνων που

Μεταφράσεις

Σύμφωνα με τα άρθρα 52-53 του ν. 3026/1954 και τον Κώδικα